Vystavovatelé pro obor "1. - Stavební prvky a materiály"

Hala 4 - C 12 FOR ARCH
Venkovní plocha 1 - V 1, Hala 2 - B 7 FOR ARCH
Hala 5 - D 4, Hala 2 - A 5 FOR ARCH
Hala 2 - B 18 FOR ARCH
Hala 4 - B 20 FOR ARCH
Hala 4 - B 8 FOR ARCH
Hala 3 - C 3 FOR ARCH
Hala 5 - B 17 FOR ARCH
Hala 2 - C 19 FOR ARCH